Chính sách bảo mật thông tin tại TheHeavenVape Store

Chúng tôi là:

Cửa hàng vape, thuốc lá điện tử TheHeavenVape Store – hoạt động trên website https://theheavenvape.vn Trang này được sử dụng để báo cho khách truy cập về các chính sách của chúng tôi với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của bất kì ai quyết định sử dụng dịch vụ của chúng tôi tại https://theheavenvape.vn Bằng cách tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi ( tiếp tục truy cập trang web) bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập thông tin và sử dụng thông tin liên quan theo chính sách này. TheHeavenVape Store cam kết toàn bộ thông tin chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện dịch vụ nhằm mang lại sự hài lòng tối đa cho khách hàng. Chúng tôi chưa từng và sẽ không bao giờ sử dụng hoặc chia sẽ thông tin về bạn mà chúng tôi thu thập được cho bất kỳ ngoài mô tả trong trang chính sách bảo mật thông tin tại TheHeavenVape Store.

 

Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập

Bình luận

Chúng tôi cho phép và khuyến khích khách truy cập để lại bình luận( hoặc đánh giá) trên trang web của mình. Hòng tiếp cận gần hơn với sở thích, xu hướng, và nhu cầu nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ.

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận và cũng là địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi user agent của người dùng trình duyệt để giúp phát hiện spam

Một chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có đang sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi chấp nhận bình luận của bạn, ảnh tiểu sử của bạn được hiển thị công khai trong ngữ cảnh bình luận của bạn.

Thư viện

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có dữ liệu vị trí được nhúng (EXIF GPS) đi kèm. Khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Thông tin liên hệ

Trong môt vài trường hợp cần thiết chúng tôi thu thập thông tin liên hệ của khách hàng. Ví dụ: – Khách hàng muốn giao hàng tận nơi. – Khách hàng muốn giao hàng qua bưu điện, hoặc các hình thức giao hàng khác,… Thông tin liên hệ của quý khách hàng cung cấp chỉ được dùng vào 2 mục đích là giao hàng và giữ liên lạc qua phương thức mà khách hàng được quyền yêu cầu. Chúng tôi không bán, chia sẽ hoặc để lộ thông tin liên hệ của bất kỳ đối tượng khách hàng nào cho bất kỳ ai.

Cookies

Nếu bạn viết bình luận trong website, bạn có thể cung cấp cần nhập tên, email địa chỉ website trong cookie. Các thông tin này nhằm giúp bạn không cần nhập thông tin nhiều lần khi viết bình luận khác. Cookie này sẽ được lưu giữ trong một năm.

Nếu bạn vào trang đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một cookie tạm thời để xác định nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được gỡ bỏ khi bạn đóng trình duyệt.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi sẽ thiết lập một vài cookie để lưu thông tin đăng nhập và lựa chọn hiển thị. Thông tin đăng nhập gần nhất lưu trong hai ngày, và lựa chọn hiển thị gần nhất lưu trong một năm. Nếu bạn chọn “Nhớ tôi”, thông tin đăng nhập sẽ được lưu trong hai tuần. Nếu bạn thoát tài khoản, thông tin cookie đăng nhập sẽ bị xoá.

Nếu bạn sửa hoặc công bố bài viết, một bản cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chứa thông tin cá nhân và chỉ đơn giản bao gồm ID của bài viết bạn đã sửa. Nó tự động hết hạn sau 1 ngày.

Nội dung nhúng từ website khác

Các bài viết trên trang web này có thể bao gồm nội dung được nhúng (ví dụ: video, hình ảnh, bài viết, v.v.). Nội dung được nhúng từ các trang web khác hoạt động theo cùng một cách chính xác như khi khách truy cập đã truy cập trang web khác.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng cookie, nhúng các trình theo dõi của bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó, bao gồm theo dõi tương tác của bạn với nội dung được nhúng nếu bạn có tài khoản và đã đăng nhập vào trang web đó.

 

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai

Không. Chúng tôi không bao giờ chia sẽ dữ liệu của bạn cho bất kì ai mà không được sự đồng ý trước.

Các bản thay đổi, cập nhật trang chính sách bảo mật thông tin này

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên xem lại trang này định kỳ để biết mọi thay đổi. Ngoài ra chúng tôi cũng thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào trên trang này bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này. Tất cả những tay đổi đều có hiệu lực ngay lập tức sau khi chúng được đăng hoàn tất lên trang.

Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu bạn có tài khoản trên trang web này hoặc đã để lại nhận xét, bạn có thể yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn, bao gồm mọi dữ liệu bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này không bao gồm bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có nghĩa vụ giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Các dữ liệu của bạn được gửi tới đâu

Các bình luận của khách (không phải là thành viên) có thể được kiểm tra thông qua dịch vụ tự động phát hiện spam.

Cách chúng tôi bảo mật dữ liệu của bạn

TheHeavenVape Store – cam kết bảo mật thông tin khách hàng theo chính sách bảo mật này và theo các quy định hiện hành của pháp luật nhà nước Việt Nam. Chúng tôi hết sức nổ lực và ra sức bảo mật cho toàn bộ thông tin khách hàng( thông tin cá nhân của bạn, khách truy cập, người mua hàng,…) được an toàn. Tuy nhiên TheHeavenVape không đảm bảo sẽ ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp máy chủ bị tấn công bởi tin tặc dẫn đến dữ liệu cá nhân của khách hàng bị đánh cắp, tiết lộ, thay đổi hoặc phá huỷ. TheHeavenVape sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.  

Chính sách bảo mật thông tin của TheHeavenVape Store – Cửa hàng chuyên vape, thuốc lá điện tử, pod system và các sản phẩm liên quan đến tinh dầu vape, tinh dầu thuốc lá điện tử, tinh dầu salt nic, pod system thay đổi thói quen thuốc lá. 

Cập nhật ngày 16 tháng 6 năm 2020.

Bộ phân chăm sóc khách hàng TheHeavenVape Store.