Salt Nic Tropical House 30ML – Highlands Trip – Chanh Dâu Mật Ong Lạnh – Chai

320,000