Salt Nic Malay – Kardinal Kristal 15ML – Pineapple Mango Coconut – Xoài Dứa Dừa Lạnh – 30MG – Chai

150,000

Còn hàng