Occ Artery HP Cores – 0.7 Ohm Mesh Coil (15W-18W) ( Dùng Cho Pal 3, AK 47, Pal 2 ) – Occ

80,000

Hết hàng